AÇIK RIZA VE AYDINLATMA METNİ

Jet Partner Havacılık Ticaret Anonim Şirketi tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak işbu talep formu kapsamında iş faaliyetlerinin yürütülmesi için ad, soy ad ve iletişim bilgileriniz, Şirket tarafından sağlanan hizmet ve Şirket’in ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket’in çalışma birimleri, internet sitesi, çağrı merkezi, telefon görüşmeleri, SMS kayıtları, e-posta adresleri ve benzeri vasıtaları ile sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilecek ve sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılan süre zarfında ve/veya kanuni süreler içerisinde güncellenerek işlenmeye devam edilecektir. İşbu hizmet ilişkisi kapsamında kişisel verilerimin Jet Partner Havacılık’ın iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla, Jet Partner Havacılık’ın yurt içinde ve yurt dışında mukim iş ortaklarına ve üçüncü kişilere aktarılmasına açık rızam bulunmaktadır. Hizmetin sunulması kapsamında açıklanan işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kişisel verilerimin kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını kabul ve beyan ederim.